Sejm na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu miał uchwalić zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu pracowników wykonujących zawody medyczne. Tak się jednak najprawdopodobniej nie stanie. We wtorek po południu, po długiej dyskusji, Komisja Zdrowia postanowiła – na wniosek posła PiS Tomasza Latosa – powołać podkomisję, która będzie pracować nad projektem. 

W pierwszej godzinie posiedzenia Komisji Zdrowia nic nie zapowiadało takiego scenariusza, zwłaszcza że wstępnie w porządku obrad Sejmu było przewidziane sprawozdanie Komisji Zdrowia, czyli drugie czytanie projektu.

Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko zaprezentowała projekt nowelizacji ustawy, wyjaśniając, że po roku obowiązywania ustawa o najniższych wynagrodzeniach pracowników medycznych wymaga zmian, które zostały zaproponowane po dogłębnych analizach i wysłuchaniu strony społecznej. Projekt – podkreślała – przewiduje rozszerzenie płac minimalnych dla niemedycznych pracowników działalności podstawowej, wykonujących pracę w związku z udzielaniem świadczeń medycznych (np. dyspozytorów medycznych, opiekunów medycznych, sanitariuszy szpitalnych, sekretarek medycznych). Wszystkim pracownikom działalności podstawowej rząd przydzielił współczynnik w wysokości 0,53.

więcej: https://prawo.mp.pl/wiadomosci/194265,ustawa-o-minimalnych-wynagrodzeniach-wyhamowala