Minister zdrowia zapowiedział, że wszystkie zawody medyczne będą miały prawo do płatnych urlopów szkoleniowych. Jak poinformowało nas MZ, trwają prace, które pozwolą korzystać z nich diagnostom laboratoryjnym, ratownikom medycznym i fizjoterapeutom. Pielęgniarki i położne już mają do nich prawo.

Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych to konieczność wynikająca nie tylko z wprowadzania nowych technologii medycznych i postępu w medycynie. Także nowe obowiązki nakładane na osoby wykonujące poszczególne zawody medyczne powodują, że szkolenia są nieodzowne.

Więcej na:
http://www.rynekzdrowia.pl/Nauka/Jakie-beda-koszty-platnych-urlopow-szkoleniowych-dla-zawodow-medycznych,190783,9.html