W dniu wczorajszym (12.02.2019r.), odbyło się w Ministerstwie Zdrowia spotkanie z Panią Wiceminister Zdrowia Józefą Szczurek – Żelazko. Nasze Towarzystwo brało w nim udział. Przedmiotem spotkania było omówienie kwestii wprowadzenia kamer nasobnych w zespołach ratownictwa medycznego. Wcześniej informowaliśmy już o wątpliwościach związanych z użytkowaniem takiego wyposażenia.

Na spotkaniu przedstawiliśmy pogląd, że same kamery nie są w stanie zapewnić bezpośredniego bezpieczeństwa dla członków ZRM. Faktycznie, zarejestrowane nagrania mogą stanowić materiał dowodowy w przypadku dochodzenia swoich roszczeń przed sądem, jednak do bezpieczeństwa należy podejść szerzej. Stoimy na stanowisku, że w trybie pilnym należy wnieść poprawkę do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w której ustawodawca zapewni dla zespołów podstawowych obligatoryjnie skład trzyosobowy. Dodatkowo konieczne jest usprawnienie systemu w taki sposób, by w przypadku zagrożenia personelu ZRM, w szybki sposób można było uzyskać pomoc Policji. Dzisiaj z tym jest duży problem. Stąd Pani Wiceminister zaznaczyła, że zaplanuje spotkanie, w którym będzie uczestniczył przedstawiciel MSWiA.

Spotkanie należy uznać za merytoryczne i dające nadzieję na dalszą dobrą współpracę z Resortem Zdrowia – takie zapewnienie otrzymaliśmy od Pani Wiceminister.