Propagowanie idei udzielania pierwszej pomocy, jest ważnym elementem edukacyjnym wśród społeczeństwa. Tym bardziej cenne jest zjawisko dużego zaangażowania młodzieży szkół średnich, w chęć nauki zasad i świadomości niesienia pomocy innym.

Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych po raz kolejny udzieliło patronatu naukowego IV Mistrzostwom Pierwszej Pomocy o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu. Warto podkreślić, że głównym organizatorem części medycznej jest nasz Kolega mgr Andrzej Wojnarowski. Gratulujemy zaangażowania i życzymy dalszej wytrwałości podejmowaniu takich działań.

Podczas uroczystego otwarcia mistrzostw nasze Towarzystwo reprezentował Prezes Elekt mgr Ireneusz Szafraniec. Prezes podkreślił, że jednym z celów naszego działania jest wspieranie inicjatyw, które pozwalają rozwijać umiejętności i wiedzę w ratowaniu życia osób poszkodowanych.

Więcej na: https://brzeg.pl/aktualnosci/77041-iv-mistrzostwa-pierwszej-pomocy-o-puchar-dyrektora-zespolu-szkol-medycznych-w-brzegu/