Nowelizacja stawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym uregulowała możliwość wykonywania swoich czynności zawodowych ratownikom medycznym w służbach mundurowych. Szczegóły doprecyzowane zostały aktami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych. Od dawna zabiegaliśmy by również nasze koleżanki i koledzy ratownicy medyczni mogli w sposób legalny wykonywać swój zawód poza systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Stąd, z dużym zadowoleniem przyjęliśmy informację o organizowaniu przez Komendę Główną Policji, dwudniowej konferencji medycznej, która odbyła się w Warszawie w dniach 9 – 10 maja br przy okazji targów EUROPOLTECH. Nasze Towarzystwo dołączyło się do tej inicjatywy przyjmując rolę współorganizatora.

Gratulujemy Pani Koordynator Ratownictwa Medycznego w Policji – Małgorzacie Wlaź, pomysłu i determinacji. Konferencja odbyła się na bardzo wysokim poziomie i liczymy, że kolejne edycje będą równie ciekawe.