W dniu 3 czerwca 2019 r. w Zabrzu odbyło się Sympozjum pn. Asystent Lekarski w Polsce – Wyzwania i Potrzeby, Szanse i Możliwości.

Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Naukowo – Dydaktyczny i Nowych Technologii Medycznych Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Patronat nad tym Sympozjum objęła Sektorowa rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna oraz Ministerstwo Zdrowia i Śląska Izba Lekarska w Katowicach.

Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych już wcześniej złożyło swój akces do udziału w pracach nad tworzeniem tego nowego zawodu. Podczas Sympozjum, szeroko dyskutowano nad rolą i miejscem asystenta lekarza w polskim systemie ochrony zdrowia. Prelegenci przedstawili rozwiązania, które są już stosowane w tym zakresie w wielu krajach Europy a także w USA.

Podczas debaty wyłoniła się koncepcja, że nowy zawód mógłby być realizowany w ścieżce kształcenia na podbudowie zawodu ratownika medycznego. Przedstawiciele uczelni medycznych oraz Resortu Zdrowia sugerowali wprowadzenia pilotażu dla tego projektu.

Nasze Towarzystwo stoi na stanowisku, że zawód ratownika medycznego należałoby umocnić w zakresie studiów uzupełniających (magisterskich), a w przypadku ratowników medycznych posiadających już wykształcenie magisterskie dać możliwość odbycia studiów podyplomowych. Te ścieżki kształcenia mogłyby dać dodatkowe, szerokie kompetencje naszej grupie zawodowej, właśnie o funkcję asystenta lekarza. Oprócz tego można utworzyć odrębną ścieżkę kształcenia w takim zawodzie, dla osób bez doświadczenia medycznego na studiach zawodowych (licencjackich).

Asystent lekarza – jako kolejny zawód w systemie ochrony zdrowia, wzorem innych systemów zdrowotnych z pewnością zaistnieje w naszej rzeczywistości. Pytanie pozostaje tylko nie czy, a kiedy? Warto przy okazji wprowadzania takiego rozwiązania, wykorzystać wiedzę i coraz większe doświadczenie naszej grupy zawodowej.

Obecnie rozporządzenie Ministra Zdrowia (wykonawcze do ustawy o PRM), daje w podstawowym zakresie możliwość zatrudniania ratowników medycznych na taka funkcję. Jednym z pierwszych podmiotów, który korzysta z takiej możliwości jest właśnie Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Gratulujemy takich decyzji i wspieramy inicjatywy, które pozwalają wykorzystać szeroko kompetencje ratowników medycznych.