Dr Jarosław Madowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych (PTRM), został powołany do Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

Nowo nominowany członek RN jest prezesem PTRM. Na co dzień pracuje jako adiunkt na Wydziale Fizjoterapii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jest promotorem i recenzentem kilkudziesięciu prac dyplomowych.

Dr Madowicz doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując m.in. jako dyrektor Pogotowia Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. Jest także biegłym sądowym z zakresu ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego.

– Moje zadanie polega przede wszystkim na reprezentowaniu środowiska ratowników medycznych przed ministrem zdrowia – mówi dr Madowicz. – Mamy do uregulowania wiele spraw związanych z kompetencjami ratowników medycznych oraz ich rozwojem zawodowym i naukowym. Regulacji wymaga także proces kształcenia tej grupy zawodowej.

Jak podkreśla, ratownicy medyczni przejęli wiele kompetencji, które w niedawnej przeszłości należały do lekarzy. – Warto zaznaczyć, że z tego powodu ani nie wzrosła śmiertelność pacjentów, ani też nie obniżył się poziom niesionej pomocy oraz bezpieczeństwa poszkodowanych. Być może nadszedł czas, by pomyśleć o wprowadzeniu do programu kształcenia ratowników specjalizacji medycznych. Chciałbym o tych problemach dyskutować w Radzie Naukowej – dodaje.

Do kompetencji Rady Naukowej należy doradzanie ministrowi zdrowia w zakresie rozwoju nauk medycznych oraz kształcenia w zawodach medycznych. Ponadto członkowie Rady są odpowiedzialni za przygotowywanie różnego rodzaju opinii na temat kierunków i problemów naukowo-badawczych w medycynie oraz zmian systemowych i organizacyjnych w ochronie zdrowia.

Więcej na: mp.pl
https://www.mp.pl/ratownictwo/aktualnosci/215132,prezes-polskiego-towarzystwa-ratownikow-medycznych-w-radzie-naukowej-przy-ministrze-zdrowia?fbclid=IwAR0liF0jRWL-Q15kbfyoCgGGxLBw4HqP82ewHUPaTfx2X944RO-qqWD4K1o