Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych wyraziło akces przystąpienia do porozumienia zawodów medycznych, którego inicjatorem była Izba Adwokacka w Katowicach.
W nawiązaniu do postanowień porozumienia i dotychczasowej korespondencji, został utworzono zespół adwokatów gotowych do udzielania pomocy prawnej przedstawicielom zawodów medycznych.
Poniżej zamieszczamy listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach udzielających nieodpłatnie porad prawnych pracownikom służb medycznych w sprawach związanych z sytuacją epidemii wirusa SARS-CoV-2. Zachęcamy ratowników medycznych do korzystania z porad. Porady udzielane będą telefonicznie lub drogą mailową.
Lista adwokatów