Od kilku lat jesteśmy zwodzeni obietnicami Ministerstwa Zdrowia nt. powstania ustawy o zawodzie ratownika medycznego. Temat powraca tylko w sytuacjach, gdy środowisko grozi protestami. Już od jakiego czasu nasze Towarzystwo alarmuje, że w systemie brakuje ratowników medycznych. W dalszym ciągu, nie jesteśmy w stanie policzyć ilu ratowników medycznych pracuje w zawodzie.

Czy taka ustawa jest nam potrzebna? Z wielu względów tak!

Z pewnością taki akt prawny będzie miał zarówno przeciwników jak i zwolenników, jednak należy zwrócić uwagę na zakres kompetencji tego zawodu. W jakim miejscu, w grupie zawodów medycznych, uplasował się zawód ratownika medycznego. Samodzielność ratownika medycznego w wykonywaniu procedur medycznych powoduje, że jest on narażony na roszczenia ze strony zarówno pacjentów jak i ich rodzin. Obecnie ratownik medyczny, w coraz większym stopniu staje się głównym elementem systemu ratownictwa medycznego. Tak szybki wzrost kompetencji, musi być powiązany z ewolucją tego zawodu. Nie można dalej tolerować stagnacji naszej grupy zawodowej. Ratownicy medyczni chcą się rozwijać i należy stworzyć im ścieżkę kariery zawodowej.

Jest wiele koncepcji związanych z rozwojem zawodu i powiązaniem go z dodatkowymi kompetencjami. Środowisko oczekuje, by w końcu potraktować ratownika medycznego jako pełnoprawny zawód medyczny i umożliwić kształcenie w swoim zawodzie na studiach magisterskich. Utrzymywanie w dalszym ciągu protezy, gdzie w sytuacji chęci podniesienia swojego wykształcenia, ratownik medyczny musi korzystać z innych kierunków studiów magisterskich jest niedopuszczalne.

Zawód ratownika medycznego wymaga większego nadzoru, a co jest związane z tym lepszej reprezentacji. Obecnie wiele środowisk różnie postrzega rozwój zawodu ratownika medycznego. Nie ma wspólnej  platformy, gdzie można by planować i dyskutować o kompetencjach, rozwoju czy przyszłości naszego zawodu. Do tego jest nam potrzebny samorząd. Ale taki, który będzie dobrze zorganizowany. Mamy już doświadczenie, jak wiele złego w odniesieniu do naszej grupy zawodowej zrobiły niektóre osoby czy organizacje. Stąd nasze Towarzystwo z pewnością będzie reagowało, na różne próby manipulacji czy sterowania przez inne organizacje zapisami ustawy, przy powstawaniu samorządu zawodowego.

Obecnie wystąpiliśmy do Ministra Zdrowa z zapytaniem, na jakim etapie są prace nad nową ustawą o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych, oraz jaki jest harmonogram prac legislacyjnych. Również Zarząd Towarzystwa odbędzie spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, by poruszyć kwestie dyskryminacji naszego zawodu wobec innych zawodów medycznych, ale również poprosić o wsparcie w kwestii stworzenia ścieżki kariery dla ratownika medycznego.