W dniu dzisiejszym Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych wraz z Kolegami z Organizacji Związkowej “Solidarność 80” odbyło spotkanie z Wiceministrem Zdrowia dr Waldemarem Kraską.
Przedmiotem spotkania były sprawy naszego środowiska i zawodu ratownika medycznego. Pan Minister zadeklarował, że sprawy ratownictwa medycznego a tym samym ratowników medycznych są Mu bliskie i chce prowadzić dialog z naszymi organizacjami. Poinformował również o zmianach w tabelach wynagrodzeń, które zostaną wprowadzone z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem w odniesieniu do  wcześniej wyznaczonego terminu. Resort Zdrowia planuje wprowadzenie tych regulacji od 1 lipca 2021 r.
Pozostałymi tematami, o których rozmawiano były sprawy socjalne i organizacyjne.
Podniesiono:
– wprowadzenie emerytur pomostowych;
– wysokość wypłacanych emerytur;
– przywrócenie dodatku tzw. pogotowianego 30%;
– uregulowanie kwestii chorób zawodowych w zawodzie ratownika medycznego;
– oczekiwanie wprowadzenia zespołów trzyosobowych, w uwarunkowaniu sytuacyjnym np. określone miejsca wyczekiwania;
– zwiększenie finansowania dobokaretki;
– brak ujęcia ratowników medycznych w zespołach transportowych (COVID) w grupie osób, które otrzymują dodatek;
– wprowadzenie ścieżki kariery i uatrakcyjnienie zawodu ratownika medycznego;
– ukierunkowanie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na zatrudnianie w ZRM tylko ratowników medycznych;
– rozpoczęcie prac legislacyjnych zmierzających do uzyskania przez ratowników medycznych uprawnień do prowadzenia ambulansów w ramach prawa jazdy kat. B, które przekraczają DMC 3,5 t.;
Spotkanie należy uznać za rozpoczęcie dobrego dialogu z Ministerstwem Zdrowia. Pan Minister poinformował, że chce dalej prowadzić prace nad ustawą o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych.
Dziękujemy Panu Ministrowi dr Waldemarowi Krasce za spotkanie i liczymy na dalszy owocny dialog.