W dniu 7 lipca 2021 r. Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, wzięło udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia. Tematem tego posiedzenia była: Informacja Ministra Zdrowia na temat sytuacji prawnej i zarobkowej ratowników medycznych.

Warto podkreślić, że wniosek o taką informację złożyli Posłowie opozycji. Podczas posiedzenia, po przedstawieniu uzasadnienia złożonego wniosku, osoby biorące udział rozpoczęły zadawanie pytań. W dużej części byli to Posłowie. Niestety, jak można było zauważyć, w większości Posłowie nie posiadają dostatecznej wiedzy na temat zawodu ratownika medycznego i jego rzeczywistej roli w systemie ochrony zdrowia.

Nasze Towarzystwo podczas zadawania pytań do Ministra Zdrowia podniosło wiele istotnych kwestii. W pierwszej kolejności, staraliśmy się wyjaśnić wszystkim obecnym jak należy postrzegać zawód ratownika medycznego, jakie ma kompetencje i obowiązki oraz, że w systemie ratownictwa medycznego, zawód ten zastąpił w przeważającej części lekarza. W dalszej części zawnioskowano do Ministra Zdrowia o pilne prace nad ustawą o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych. Warto podkreślić, że podczas wystąpienia Ministra Zdrowia, okazało się, że projekt ten nie wyszedł jeszcze z Resortu Zdrowia. Jest to o tyle istotne, że Minister Zdrowia okłamał środowisko ratowników medycznych, wydając komunikat (podczas protestu ratowników medycznych w dn. 30 czerwca 2021 r.), że projekt ustawy o zawodzie (…), został przesłany do Rządowego Centrum Legislacji. Kolejnymi kwestiami, które poruszono to wynagrodzenie. Postulowano, aby bardzo wyraźnie wyodrębnić grupę zawodową ratowników medycznych w tabeli współczynników. Podkreśliliśmy, że środowisko ratowników medycznych jest zaskoczone, brakiem akceptacji Sejmu RP (Posłów strony Rządowej) poprawek, które przyjął Senat RP w tym zakresie.

Podsumowując, mamy wrażenie, że zawód ratownika medycznego dla niektórych Posłów jest abstrakcją. Z oburzeniem przyjmowaliśmy komentarze padające ze strony niektórych Posłów strony Rządowej, którzy nakierowywali dyskusję na aspekty polityczne, a nie merytoryczne. Niemniej jednak, nasze Towarzystwo będzie podejmowało kolejne działania, które będą zmierzały do pozytywnego finału uchwalenia naszej ustawy korporacyjnej.

Relacja z posiedzenia komisji poniżej (na początku relacji nastąpiła przerwa spowodowana pilnym udaniem się posłów na głosowanie):

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=2AB0FA2AFB63311FC1258704003FCD78&fbclid=IwAR3HMO8xmhucGy8MAWc2Lro7AjoxVcxuVaj2VyICu_xarlmIzbtSLPOqbLc#