Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy

Podejmowanie działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji ochrony zdrowia, ale również zawodów medycznych, niejednokrotnie musi wiązać się z podejmowaniem zdecydowanych działań. Stąd Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych przystąpiło do Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego. W skład tego Gremium wchodzą przedstawiciele samorządów zawodów medycznych oraz organizacji związkowych.

Głównymi postulatami Komitetu są:

  • znacznie szybszy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do wysokości nie 7%, ale 8% PKB (jak w krajach sąsiednich, średnia OECD na 2018 rok wynosi 8.8% PKB)
  • zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej, celem zahamowania emigracji zewnętrznej (zagranicznej) i wewnętrznej (do sektora prywatnego) pracowników opieki zdrowotnej
  • zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz poprawa dostępności pacjenta do świadczeń
  • podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów – jesteśmy krajem UE a nie WNP, potrzebna jest opieka lekarska, pielęgniarska, ale też fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna i farmaceutyczna oraz dostęp do nowoczesnych form diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej
  • zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD i UE, szczególnie w sytuacji starzenia się społeczeństwa i zwiększania się zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej
  • oraz pilne spotkanie z Premierem RP.

Obecna sytuacja ochrony zdrowia w Polsce wymusiła na pracownikach medycznych, stanięcie razem w jednym szeregu i wspólne zabieganie o poprawę sytuacji systemu ochrony zdrowia, dla bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego. Z tego powodu My, Ratownicy Medyczni wspólnie z innymi zawodami medycznymi chcemy zaprotestować przeciw pogarszającej się sytuacji podmiotów leczniczych, systemu ratownictwa medycznego i wykonywania naszego zawodu.

Oprócz postulatów głównych, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych będzie przedstawiało postulaty związane z naszą grupą zawodową. Ich treść zostanie opublikowana po 26 sierpnia.

Mając na uwadze powyższe aspekty, bardzo prosimy wszystkich ratowników medycznych, aby dołączyli się do organizowanego przez zawody medyczne protestu i w dniu 11 września 2021 r. o godz. 11:30 w Warszawie.
Zbiórka wszystkich nastąpi pod Sądem Najwyższym, następnie o godz. 12:00 rozpocznie się przejście pod Ministerstwo Zdrowia oraz kolejno pod Pałac Prezydencki, Parlament i koniec protestu odbędzie się pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Prosimy wszystkich o mobilizację i liczny udział.

Koleżanki i Koledzy, jeśli nie teraz – to kiedy????

Jeśli chodzi o nasze Towarzystwo, to oprócz czynnego udziału w proteście, organizujemy 2 ambulansy aby zabezpieczyć medycznie to wydarzenie, oraz rozstawimy nasz namiot medyczny. O dalszych ustaleniach, będziemy Was informować. Niebawem będziemy Was pytać o deklaracje udziału w tym proteście.

Pozdrawiam

Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych
dr Jarosław Madowicz