W czwartek, 12 sierpnia w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia ukazało się zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw reformy w ratownictwie medycznym.

Do jego zadań należy – jak czytamy w zarządzeniu – opracowanie propozycji nowych rozwiązań organizacyjnych w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, w tym propozycji zmian do ustawy z dnia 6 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Więcej: https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/MZ-powolal-zespol-do-reformy-w-ratownictwie-medycznym-Znamy-sklad,224013,14.html