W dniu 23 marca 2022 r. Prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych wziął udział w posiedzeniu Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Tematem posiedzenia były najważniejsze wyzwania dla polskiego systemu ochrony zdrowia w czasie wojny na Ukrainie.
Rzecznik Praw Obywatelskich w sposób aktywny monitoruje problemy polskiego systemu opieki zdrowotnej, szczególnie w odniesieniu do podstawowych praw i wolności obywatelskich.