W dniu 23 września 2022 roku w Warszawie, swój jubileusz trzydziestolecia obchodziło Towarzystwo Ubezpieczeniowe Inter Polska S.A.
Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych przed kilku laty podjęło współpracę z Tym wiodącym Ubezpieczycielem, który swoją ofertę kieruje również do grupy zawodowej ratowników medycznych. Oprócz tego jest Partnerem wielu inicjatyw naukowych i edukacyjnych dla zawodów medycznych.
Życzymy Panu Prezesowi oraz Wszystkim Pracownikom TU Inter Polska S.A., wielu sukcesów zawodowych oraz dalszego rozwoju Firmy, w tworzeniu dobrych produktów dla środowiska medycznego.