Bardzo dużo emocji towarzyszy pracom nad uchwaleniem ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych. Pewnie ktoś powie, że ilu ratowników medycznych, tyle pomysłów i równie dużo oczekiwań, co do treści tego dokumentu. Z pewnością tak jest. Jednak warto popatrzeć w szerszej perspektywie na to, co udało się wypracować i w jakie rozwiązania zapisać w projekcie ustawy.

Zawód ratownika medycznego, stał się jednym z najwyżej ocenianych, w kategorii – zawody zaufania publicznego. Takie postrzeganie ratowników medycznych, zostało zbudowane na ocenie naszej postawy zawodowej, zaangażowania, empatii i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom. Pomimo, że zawód ratownika medycznego jest młodym zawodem, zbudował już swoją markę i jest rozpoznawalny. Jednak wymaga on dalszego doregulowania i umożliwienia ratownikom medycznym poszerzania swojej wiedzy i nabywania dodatkowych kompetencji. Zapewnienia ścieżki rozwoju zawodowego, ale także bezpieczeństwa i jasnych zasad postępowania. Mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwego funkcjonowania zawodu ratownika medycznego, jedyną instytucją, która jest właściwa do realizacji takiego zadania, jest samorząd.

Organizacja naszej Izby, będzie zadaniem niezwykle ważnym. Od tego, w jaki sposób zostanie ukształtowana, będzie zależało funkcjonowanie i dalszy rozwój naszego zawodu. Ustawa zakłada, że zadnie to będzie powierzone komitetowi organizacyjnemu. Warto zauważyć, że komitet organizacyjny nie pobiera wynagrodzenia, swoje obowiązki realizuje nieodpłatnie. Stąd już teraz trzeba zaznaczyć, że osoby realizujące te zadania nie idą tam dla kariery, czy po stołki – jak to wielokrotnie w środowisku niektórzy komentują.

Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych chce włączyć się, w proces tworzenia samorządu ratowników medycznych. Byliśmy od początku tworzenia się projektu ustawy, śledzimy jej losy, uczestniczymy we wszystkich etapach jej procesu legislacyjnego. Chcemy dopilnować by to, co się zaczęło, było dokończone w sposób dobry i uczciwy dla Naszego Środowiska. Zależy nam na umocnieniu zawodu ratownika medycznego.

Oczywiście ustawa nie załatwia wszystkich potrzebnych kwestii. Jednak jest fundamentem, który pozwoli na dalszą realizację postulatów środowiska. Ułożenie samorządu ratowników medycznych musi przebiegać sprawnie i bez emocji. Przed nami wiele wyzwań. Projekty niektórych ustaw, które są procedowane w Sejmie już teraz budzą duży niepokój ratowników medycznych. Warto tu wspomnieć o pomyśle doposażenia Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w ambulanse. Obserwujemy dużą niespójność w planowaniu systemu ratownictwa w Polsce. Niedawno zakończył pracę Zespół ds. Organizacji Systemu Ratownictwa Medycznego, który zarekomendował rozwiązania dla systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. A w innym ministerstwie, wymyślono równoległy system ratownictwa medycznego, który będzie tworzony przy strażach pożarnych.

Nadchodzi czas, w którym musimy unieść się ponad różne animozje zawodowe i koleżeńskie. Stańmy wszyscy w jednym szeregu i wspólnie zbudujmy samorząd ratowników medycznych – Nasz Samorząd!