Zgodnie z informacją zamieszczoną na profilu Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych (KOSRM) w dniu 6 listopada 2023 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się VIII posiedzenie KOSRM.
Posiedzenie poświęcone było pracom nad Planem Komunikacji dotyczącym poszczególnych etapów wyboru organów przyszłego samorządu ratowników medycznych oraz rozpatrzeniem uwag zgłoszonych przez Ministerstwo Zdrowia do dokumentów przygotowywanych przez KOSRM z obszaru formalno-prawnego w tym przetwarzania danych osobowych.
Członkowie KOSRM zakończyli pracę nad następującymi dokumentami:
  • Ramowe założenia realizacji wyboru delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych;
  • Zasady tworzenia i prowadzenia spisu ratowników medycznych na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych;
  • Regulaminem wyboru delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych (KZRM).
Zakończenie prac nad ww. regulaminem daje pełen obraz sposobu organizacji i realizacji wyborów delegatów na pierwszy KZRM.
Ww. dokumenty w wersji zaakceptowanej przez KOSRM będą dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (MZ) dedykowanej dla KOSRM pod adresem: https://www.gov.pl/…/komitet-organizacyjny-samorzadu…
O ich zamieszczeniu na stronie internetowej przez MZ poinformujemy odrębną wiadomością.
Mimo wcześniejszych zapowiedzi, że na VIII posiedzeniu KOSRM zapadnie decyzja o terminie udostępnienia i uruchomienia spisu ratowników medycznych, w związku z wystąpieniem wątpliwości interpretacyjnych zapisów ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, w zakresie wystawienia upoważnień do przetwarzania danych osobowych, Członkowie KOSRM nie podjęli decyzji w tym zakresie.
Kolejne posiedzenie KOSRM oraz decyzja o dacie uruchomienia spisu ratowników medycznych zapadnie niezwłocznie po wyjaśnieniu zidentyfikowanych ww. wątpliwości prawnych.