Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowym wzorem karty zgonu oraz nowym wzorem karty urodzenia i karty martwego urodzenia. Do uzgodnień między resortowych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia:

  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu(MZ 1612);
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (MZ 1613).

Ministerstwo Zdrowia poprosiło o zgłoszenie ewentualnych uwag do przedmiotowych projektów ze strony poszczególnych resortów w terminie 5 dni. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że skrócenie terminu uzgodnień wynika z określonego na dzień 1 stycznia 2024 r. terminu wejścia w życie owych upoważnień do wydania ww. rozporządzeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego(Dz. U. z 2023 r. poz. 1378). Pismo kierujące ww. projekty do uzgodnień międzyresortowych jest dostępne na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12378501/13015461/13015463/dokument646590.pdf

Ww. piśmie brak jest informacji w sprawie konsultacji publicznych ww. projektów rozporządzeń.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu(MZ 1612) jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12378501/13015461/13015462/dokument646587.pdf

Sam załącznik do projektu rozporządzenia czyli projekt wzoru nowej karty zgonu jest dostępny pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12378501/13015461/13015462/dokument646589.docx 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (MZ 1613) jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: https://legislacja.gov.pl/docs//516/12378502/13015504/13015505/dokument646591.pdf

Sam załącznik do projektu rozporządzenia czyli projekt wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia jest dostępny pod adresem: https://legislacja.gov.pl/docs//516/12378502/13015504/13015505/dokument646593.docx

Nowe wersje dokumentów mają zacząć obowiązywać z dniem 1 stycznia 2024 r.

Poniżej prezentujemy projekty ww. kart zawartych w projektach rozporządzeń.

Projekt nowej karty zgonu – strona 1.

Projekt nowej karty zgonu – strona 2.

Projekt nowej karty zgonu – strona 3.

Projekt nowej karty zgonu – strona 4.

Projekt nowej karty zgonu – strona 5.

Projekt nowej karty zgonu – strona 6.

Projekt nowej karty urodzenia.

Projekt nowej karty martwego urodzenia.