Wspólnie dla zawodu” – pod takim hasłem odbył się w dniach 26-27 listopada 2023 r. I Ogólnopolski Zjazd Organizacji Zrzeszających ratowników medycznych. Wydarzenie zorganizowało Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych.

Uczestnikami Zjazdu byli członkowie delegacji zgłoszonych przez następujące organizacje i instytucje:

 • Krajowy Związek Pracowników Ratownictwa Medycznego
 • Krajowa Sekcja Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych
 • Polski Związek Ratowników Medycznych
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Ratowników Medycznych w Legnicy
 • Krajowe Stowarzyszenie Ratowników Medycznych
 • Związek Zawodowy Członków Załóg HEMS i EMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • Związek Zawodowy Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
 • 56 Baza Lotnicza w Inowrocławiu (JW 1641)
 • 2 Wojskowy Szpital Polowy we Wrocławiu
 • Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Zjazd otworzył Pan dr n. o zdr. Jarosław Madowicz Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych.

Program dwudniowego Zjazdu obejmował 5 paneli tematycznych:

 • PANEL 1 – „Samorząd = Duża firma?” prowadził Pan mgr Mateusz Komza, Członek Zarządu PTRM, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych

 • PANEL 2 – „Jak widzimy organizację przyszłej Krajowej Rady Ratowników Medycznych?” prowadził Pan mgr Ireneusz Szafraniec, Prezes Elekt PTRM

 • PANEL 3 – „O systemie PRM słów kilka …” prowadził Pan dr n. med. i n. o zdr. Michał Kucap, Członek Zarządu PTRM, Krajowy Ekspert ds. ratownictwa medycznego PTRM

 • PANEL 4 – „Rola i miejsce zawodu ratownika medycznego w systemie ochrony zdrowia” prowadził Pan dr n. o zdr. Jarosław Madowicz, Prezes Zarządu Głównego PTRM

 • PANEL 5 – „Jak spotykać się z ….” prowadził Pan dr n. med. Ireneusz Barziej, Przewodniczący Rady Naukowej PTRM

Dodatkowo podczas Zjazdu zostało zaprezentowane zagadnienie odpowiedzialności prawnej w różnych formach wykonywania zawodu ratownika medycznego. Prelekcję poprowadził Pan mec. Paweł StrzelecInter Ubezpieczenia – partner wydarzenia.

Wszystkim panelom towarzyszyła dyskusja w której każdy z uczestników mógł się wypowiedzieć.

Na zakończenie Zjazdu delegacje organizacji zrzeszających podpisały wspólne stanowisko zawierające 10 najpilniejszych problemów, które wymagają podjęcia działań przez Ministra Zdrowia.

Stanowisko podpisały następujące organizacje:

 • Krajowy Związek Pracowników Ratownictwa Medycznego
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych
 • Polski Związek Ratowników Medycznych
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Ratowników Medycznych w Legnicy
 • Krajowe Stowarzyszenie Ratowników Medycznych
 • Związek Zawodowy Członków Załóg HEMS i EMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • Związek Zawodowy Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Ww. stanowiska nie podpisała jedynie jedna z organizacji uczestnicząca w Zjeździe: Krajowa Sekcja Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”.

Szerzej o podpisanym stanowisku piszemy w artykule – TUTAJ.