W oczekiwaniu na rozwiązanie przez Ministerstwo Zdrowia problemu przetwarzania danych osobowych w spisie ratowników medycznych, zgodnie z ustaleniami z X posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Samorządu Zawodowego Ratowników Medycznych (KOSRM), KOSRM przekazał do Ministerstwa Zdrowia omówione i uzgodnione stanowisko członków KOSRM do zapisów ustawy z dnia 1 grudnia 2023 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2187), co do których występują wątpliwości interpretacyjne i wymagają pilnej nowelizacji.

Dotyczą one m.in.:

  • możliwości pracy tzw. „młodych” ratowników medycznych, którzy zakończyli kształcenie po dniu wejścia w życie ww. ustawy;
  • możliwości powrotu do wykonywania zawodu ratownika medycznego;
  • wydawania kart ustawicznego rozwoju zawodowego;
  • zatwierdzania zakończonego okresu doskonalenia zawodowego;
  • szeregu zapisów dotyczących różnych zadań pozostających w kompetencjach przyszłych władz samorządu ratowników medycznych i sposobu ich realizacji do czasu ukonstytuowania się samorządu ratowników medycznych i przygotowania warunków organizacyjnych do ich realizacji.

Kolejne posiedzenie KOSRM zaplanowano na koniec lutego lub początek marca w zależności od możliwości omówienia przekazanych propozycji z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia.

Informujemy jednocześnie, że Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło prace nad nowelizacją ustawy z dnia 1 grudnia 2023 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.

Poniżej prezentujemy treść pisma KOSRM skierowanego do Ministerstwa Zdrowia.