Zgodnie z informacją udostępnioną przez Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników Medycznych (KOSRM) w dniu 7 lutego 2024 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia (MZ) odbyło się X posiedzenie KOSRM.

Posiedzenie nie przyniosło przełomu w rozwiązaniu przez Ministerstwo Zdrowia problemu z przetwarzaniem danych osobowych w spisie ratowników medycznych. Jak poinformowała przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia, resort nadal oczekuje na odpowiedź ze strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) na pismo Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 stycznia 2024 r. skierowane do Pana Jana Nowaka – Prezesa UODO.

Do czasu rozwiązania przez Ministerstwo Zdrowia ww. problemu, KOSRM nie może uruchomić przygotowanego i gotowego do wdrożenia rozwiązania na potrzeby realizacji pierwszego etapu tworzenia samorządu ratowników medycznych jakim jest spis ratowników medycznych.

Wobec powyższego posiedzenie poświęcone było głównie omówieniu i uzgodnieniu stanowiska KOSRM do zapisów ustawy z dnia 1 grudnia 2023 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2187), co do których występują wątpliwości interpretacyjne. Zgodnie z ustaleniem z IX posiedzenia KOSRM, opracowany materiał zostanie ponownie przekazany do Ministerstwa Zdrowia. Na kolejnym posiedzeniu KOSRM problematyczne zapisy mają zostać omówione przedstawicielami poszczególnych Departamentów Ministerstwa Zdrowia, które przygotowują nowelizację ww. ustawy. Dotyczą one m.in.:

  • możliwości pracy tzw. „młodych” ratowników medycznych, którzy zakończyli kształcenie po dniu wejścia w życie ww. ustawy;
  • możliwości powrotu do wykonywania zawodu ratownika medycznego;
  • wydawania kart ustawicznego rozwoju zawodowego;
  • zatwierdzania zakończonego okresu doskonalenia zawodowego.

Kolejne posiedzenie KOSRM zaplanowano na koniec lutego lub początek marca w zależności od możliwości omówienia ww. wątpliwości interpretacyjnych z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia.