W dniu 15 lutego 2024 r. Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, wzięło udział w spotkaniu z Panią Wicemarszałek Sejmu RP – Moniką Wielichowską. Do spotkania doszło w gabinecie Pani Marszałek.

Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych przedstawiło Pani Marszałek strukturę działania naszej organizacji, jej cele i priorytety działania. Poruszono wile tematów związanych z ochroną zdrowia, ale także bezpieczeństwem Państwa.

Również znaczną część spotkania poświęcono problemom środowiska ratowników medycznych. Zgłoszono Pani Marszałek potrzebę pilnej nowelizacji ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. W rozmowie poruszono też kwestię tworzonego samorządu i wielu problemów, które wynikają z tego procesu.

Poinformowano Panią Marszałek o spotkaniu, do którego doszło w listopadzie 2023 roku w Smardzewicach tj. I Ogólnopolskiego Zjazdu Organizacji Zrzeszających Ratowników Medycznych, oraz o 10 wspólnie uzgodnionych postulatach przekazanych do Ministra Zdrowia.

Spotkanie przebiegło w bardzo dobrej atmosferze. Pani Marszałek bardzo uważne wysłuchała wszystkich informacji przekazanych przez nasze Towarzystwo. Ustalono, że nasze Towarzystwo pozostanie w kontakcie z Panią Marszałek w celu dalszego rozwiązywania problemów oraz podejmowania działań na rzecz ochrony zdrowia w Polsce.

Pan Ireneusz Szafraniec – Prezes Elekt PTRM, Pani Monika Wielichowska – Wicemarszałek Sejmu RP, Pan Jarosław Madowicz – Prezes PTRM