W związku z przedłużającymi się pracami po stronie Ministerstwa Zdrowia w zakresie kształcenia na studiach drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) na kierunku ratownictwo medyczne, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych wystosowało zapytanie w tej sprawie do Ministra Zdrowia Pani Izabeli Leszczyny.