W ostatnim czasie wrze dyskusja dot. samodzielności ratowników medycznych w obszarze Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, a w szczególności segregacji medycznej pacjentów. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że ratownicy medyczni nie mogą samodzielnie podawać leków pacjentowi podczas triażu lub po nim, ale jeszcze przed kontaktem z lekarzem na szpitalnym oddziale ratunkowym. W ostatnich dniach PTRM m.in. w tej sprawie spotkało się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, ale także z samym Ministerstwem Zdrowia. – Jestem zbudowany tym spotkaniem oraz tym, że resort zdrowia chciał się spotkać, mogliśmy porozmawiać. Myślę, że jest szansa na to, że ministerstwo zrewiduje swoje stanowisko, na co bardzo liczymy – dodaje Jarosław Madowicz (Prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych).

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/zdrowie/kiedy-ratownik-medyczny-moze-sam-podac-pacjentowi-leki,527780.html