Zgodnie z informacją dostępną na stronie Centrum e-Zdrowia (CeZ), jednostki podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Akademia CeZ rozpoczyna nowy cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa. Jest to odpowiedź na rosnące ryzyka przestępstw, na które narażone są wszystkie podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia.

Jak informuje CeZ od lipca bieżącego roku Akademia CeZ będzie organizować comiesięczne, bezpłatne szkolenia online z zakresu cyberbezpieczeństwa. Szkolenia skierowane są do Dyrektorów oraz Menadżerów podmiotów związanych z obszarem ochrony zdrowia, którzy zainteresowani są:

  • uzupełnieniem wiedzy w zakresie podstawowych zasad, których stosowanie przyczynia się do zminimalizowania ryzyk związanych z cyberprzestępczością;
  • podniesieniem poziomu świadomości dot. zagrożeń płynących ze strony cyberprzestępców;
  • podnoszeniem poziomu cyberbezpiczeństwa w swoich organizacjach.

Zajęcia poprowadzą eksperci z Departamentu Bezpieczeństwa Centrum e-Zdrowia.

Szczegółowe informacje związane z realizacją ww. szkoleń wraz z zasadami rejestracji są dostępne na stronie internetowej CeZ pod adresem: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/cyberbezpieczenstwo-w-ochronie-zdrowia-nowy-cykl-szkoleniowy-akademii-cez 

Źródło: https://ezdrowie.gov.pl