Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników Medycznych (KOSRM) spis ratowników medycznych rozpocznie się 16 lipca 2024 roku, będzie trwał prze okres 30 dni i zakończy się 15 sierpnia 2024 r.

W celu spisania się ratownik medyczny musi wykonać 3 proste kroki:

 • KROK 1 – należy przygotować skan lub zdjęcie dyplomu potwierdzającego odbyty rodzaj kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu ratownika medycznego;
 • KROK 2 – należy dokonać wpłaty 10 złotych za wpis do spisu ratowników medycznych na numer konta: 69 1010 1010 0013 1322 3100 0000. W tytule przelewu wpisz: Opłata za wpis do spisu ratowników medycznych – /imię i nazwisko/ oraz pobrać potwierdzenie dokonania przelewu;
 • KROK 3 – należy wypełnić na telefonie lub komputerze elektroniczny formularz rejestracyjny (EFR) dostępny pod adresem: www.rir.mz.gov.pl/spis UWAGA!!! (formularz będzie aktywny dopiero od 16 lipca 2024 r.).

Jak wskazuje KOSRM:

 • udział w spisie ratowników medycznych jest dobrowolny;
 • udział w spisie ratowników medycznych:
  • uprawnia do zgłaszania kandydatów na delegatów na Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych,
  • uprawnia do kandydowania na delegata na Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych,
  • umożliwia wzięcie udziału w wyborach kandydatów na delegatów na Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych;
 • opłata za wpis do spisu została określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do spisu ratowników medycznych (Dz. U. poz. 954). Środki pochodzące z opłat za wpis do spisu ratowników medycznych stanowią dochód budżetu państwa.
Zasady przeprowadzania spisu i wyboru delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych (KZRM) są określone w Regulaminie 📃wyborów delegatów na pierwszy KZRM, który jest dostępny na stronie Ministerstwa Zdrowia pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/spis-ratownikow-medycznych
..
Ratowniku medyczny jeżeli chcesz mieć wpływ na kształt przyszłego samorządu ratowników medycznych – SPISZ SIĘ – aby móc decydować!
..