Badanie realizowane jest co dwa lata. Jak informuje GUS w październiku 2016 r. specjaliści (do których zaliczają się ratownicy medyczni) przeciętnie osiągnęli wynagrodzenie o 22,9% wyższe od średniego. Najniższe wynagrodzenie uzyskały „średnie” grupy zawodowe: specjaliści ratownictwa medycznego (4022,42 zł), obok pielęgniarek (4121,40 zł) i położnych (4142,36 zł).

więcej: http://www.medexpress.pl/gus-ratownicy-medyczni-w-grupie-najgorzej-wynagradzanych-specjalistow/69457