Resort zdrowia przygotował projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (MZ 638).
Powyższy projekt dotyczy utworzenia nowego świadczenia, jakim będzie „transport medyczny”, który w planach resortu ma być odrębnie kontraktowany i dotyczyć leczenia szpitalnego.

Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych (PTRM) w dniu wczorajszym (9.07.2018 r.), złożyło uwagi do tego projektu.
Bardzo cieszy nas próba rozwiązania tego problemu, który towarzyszy zapewnieniu ciągłości realizacji świadczeń w ramach leczenia szpitalnego od bardzo długiego czasu. Jednak należy zwrócić uwagę, że obecnie w żadnym akcie normatywnym nie został zdefiniowany transport medyczny, jako świadczenie zdrowotne. Z takim postulatem wystąpiliśmy do projektodawcy. Dodatkowo uważamy, że bezwzględnie należy wskazać rodzaj personelu, który ma realizować to świadczenie. Nie zgadzamy się z zapisem, który widnieje w projekcie, że o składzie personelu ma dowolnie decydować osoba zlecająca. Zlecający powinien wybrać z katalogu, który będzie wymieniony w tym rozporządzeniu. PTRM zaproponowało aby transport medyczny realizowały zespoły w składzie z lekarzem lub ratownikiem medycznym. Z pośród tych zespołów mógłby wybierać zlecający transport. Dodatkowo uważamy, że do realizacją takiego świadczenia powinien zajmować się podmiot leczniczy. Co pozwoli na udzielanie takiego świadczenia o odpowiednim standardzie (sanitarnym, nadzoru nad lekami itp.).

W zakresie wyposażenia PTRM postuluje aby odnieść je do wymogów, które obowiązują w ratownictwie medycznym. Niejednokrotnie bowiem, występuje sytuacja, że transport międzyszpitalny jest kontynuacją działań zespołu ratownictwa medycznego. Stąd takie rozwiązanie ma swoje uzasadnienie.

 

2 Thoughts on “Transport medyczny odrębnie kontraktowany jako świadczenie zdrowotne.”

  • Szukam jakiejkolwiek informacji na temat dodatku dla ratowników w transporcie, niestety nie znalazłam żadnych konkretów. Podlegamy pod pogotowie, więc dyrektor twierdzi że nas dodatki nie dotyczą. Jak to jest? Może mi ktoś konkretnie odpowiedzieć, proszę.

  • Tu jeszcze należy optować za utworzeniem podobnych zespołów wyjazdowych w POZ/NiŚPL/AOS w składzie i standardzie, jak w transporcie. Istotne jest to by podzielić na zespoły z lekarzem (dla dorosłych, dla dzieci), bez lekarza z RM (w przyszłości ze specjalizacją asystenta lekarza rodzinnego), bez lekarza z pielegniarką/położną itd.
    Dodatkowo należy utworzyć jedną w województwie dyspozytornię medyczną dedykowana dla TM (transport medyczny) i POZ/NiŚPL/AOS, gotową na wsparcie PRM – w razie stanu podwyższonej gotowości lub innych zdarzeń o charakterze masowym.

Comments are closed.