System opieki zdrowotnej ulega ciągłym zmianom. Ważne, by zmiany te były ewolucyjne i przynosiły pozytywne efekty zarówno dla społeczeństwa, jak również dla uczestników systemu po stronie udzielających świadczeń zdrowotnych.

Już od ponad dziesięciu lat, w systemie ochrony zdrowia funkcjonuje nowy, ale bardzo istotny zawód medyczny, jakim jest – ratownik medyczny. Obecnie trudno sobie wyobrazić polski system ochrony zdrowia bez ratownika medycznego. Nasz zawód zyskuje coraz bardziej przez zwiększone kompetencje zawodowe, lepsze wykształcenie, większe doświadczenie zawodowe, rozwój naukowy i większe zaufanie społeczeństwa do ratownika medycznego. Mając to wszystko na uwadze, należy zadbać o to, by nie zmarnować takiego dorobku.

Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, podejmuje liczne działania ukierunkowane właśnie na rozwój naszego zawodu i lepsze wykorzystanie potencjału którym ten zawód  dysponuje. Z tego powodu z dużym zadowoleniem przyjęliśmy zaproszenie od Pana Profesora Pawła Górskiego – Przewodniczącego Prezydium Rady Społecznej przy Ministrze Zdrowia – „Razem dla zdrowia”, do udziału w tym Szacownym Gremium. Staliśmy się stałymi uczestnikami posiedzeń i konferencji Rady Społecznej. Rada Społeczna składa się z wielu ważnych i kompetentnych ekspertów z różnych obszarów ochrony zdrowia.

W ramach prac nad koncepcją i modelem systemu ochrony zdrowia, chcemy w sposób właściwy pokazać kompetencję, rolę i miejsce ratownika medycznego w systemie ochrony zdrowia.

W dniu 15 listopada br. braliśmy udział w Ministerstwie Zdrowia w posiedzeniu Rady Społecznej, podczas której w rozmowie z Przewodniczącym Prezydium Rady ustaliliśmy działania jakie będzie podejmowało PTRM w dalszych jej pracach.