W dniu 23 listopada w Stroniu Śląskim odbyło się spotkanie Członków i Sympatyków Naszego Towarzystwa.
Podczas tego wyjazdu odbyło się zebranie Zarządu Głównego Towarzystwa, posiedzenie szkoleniowe oraz spotkanie naszego środowiska.
Na zebraniu Zarząd Główny przyjął do naszego Towarzystwa ponad 30 nowych Członków i Sympatyków. Ponadto również formalnie zostali powołani Członkowie Rady Naukowej. Jej skład zostanie niebawem zamieszczony na naszej stronie internetowej. Podczas spotkania omówiliśmy wiele spraw, które dotyczą zawodu ratownika medycznego i systemu ratownictwa medycznego oraz ochrony zdrowia w Polsce. Podjęliśmy wiele istotnych i ważnych dla nas tematów. Przyjęliśmy również pewne kierunki działania, zarówno te bieżące, które należy już podejmować jak również zarys Naszych działań na rok 2019.
Pokrótce co ustaliliśmy:

  • W dalszym ciągu będziemy zabiegać o nowelizację zapisów rozporządzenia MZ, aby zamieścić zapis o możliwości zamiennego tworzenia funkcji koordynatora SOR/IP w zamian za pielęgniarkę oddziałową. Obecnie już prowadzimy korespondencję w tej sprawie z Ministerstwem Zdrowia;
  • Ponowimy nasze postulaty w sprawie uchwalenia ustawy o zawodzie ratownika medycznego. Obserwujemy, że prace w tym zakresie zostały bardzo spowolnione lub nawet zaniechane. Musimy utworzyć ścieżkę kariery dla Naszego zawodu. W tym zakresie będziemy intensyfikować nasze działania;
  • Chcemy rozpocząć poważną dyskusję na temat wsparcia dla ratowników medycznych i bezpieczeństwa naszej pracy w kierunku tworzenia w niektórych miejscach zespołów trzyosobowych. Takie rozwiązanie musi być wprowadzane w zespołach, które nie mogą liczyć na szybkie wsparcie przez inne zespoły. Wiemy, ze z takim problemem borykają się ratownicy medyczni. Dodatkowo po wprowadzeniu wymogu zdobycia praktyki 5 letniej, aby móc pełnić funkcję kierownika zespołu – w przypadku zespołów dwuosobowych, jest bardzo mała możliwość zdobycia doświadczenia i spełnienia takiego wymogu;
  • Rada Naukowa została zobligowana do przeprowadzenia analizy związanej z uprawnieniami ratownika medycznego do wykonywania iniekcji z anatoksyny. Obecnie spotykamy się ze stanowiskiem, że nie wolno takiego zabiegu wykonywać ratownikowi medycznemu. Uważamy, że taki pogląd nie jest słuszny. Stąd Nasza Rada Naukowa odniesie się merytorycznie do takiego poglądu;
  • W ostatnim czasie wydano rekomendacje (zalecenia), co do leczenia bólu w zespołach ratownictwa medycznego. Nasze Towarzystwo wnosiło uwagi do ówczesnego projektu w tym zakresie. Jednak obserwujemy, że nie wzięto ich pod uwagę, jak również nie odbyły się jakiekolwiek konsultacje w tym zakresie. Widać resort zdrowia zapytał tylko nas po to by spełnić formalne wymogi. Jednak obserwujemy pewne nieprawidłowości w tym schemacie postępowania i będziemy wnosić o wyjaśnienia. O efektach będziemy Was niezwłocznie informować;
  • Tak jak informowaliśmy już wcześniej, jeszcze w grudniu tego roku złożymy do Rady Społecznej przy Ministrze Zdrowia (do której zostaliśmy zaproszeni), opracowanie dotyczące naszego zawodu i jego miejsca w systemie ochrony zdrowia.

Przyszły rok to również dwa istotne wydarzenia. W marcu 8-9, organizujemy warsztaty dla osób niepełnosprawnych, na których będziemy przygotowywać je do zawodów z pierwszej pomocy. Natomiast w dniach 12-14 kwietnia planujemy zorganizować V Międzynarodowe Paramistrzostwa z Pierwszej Pomocy.

Kolejnym wydarzeniem to planowana na 10-12 października konferencja – I Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych. Będzie ona dedykowana ratownikom medycznym, lekarzom ale także pielęgniarkom i ratownikom (KPP). Formuła dosyć szeroka, ale obecnie nie ma takiego wydarzenia w kalendarzu konferencji medycznych. Nie chcemy powielać czegoś co już istnieje. Chcemy dążyć do integracji środowiska, ale również będziemy pamiętać przy tym o tożsamości zawodu ratownika medycznego.

Przyjęliśmy również koncepcje spotkań w taki sposób, że w przyszłym roku większe spotkania organizujemy dwa razy, natomiast pozostałe będą spotkaniami gdzie chętnie pojedziemy ale na zaproszenie jakiegoś środowiska. Otrzymujemy uwagi, że spotykamy się tylko na Śląsku lub w bliskich okolicach. Stąd zadecydowaliśmy, że pierwsze spotkanie w przyszłym roku to termin 8-9 luty. Miejsce – województwo małopolskie. Drugie spotkanie odbędzie się podczas październikowej konferencji w Szczyrku. Pozostałe – na zaproszenia Koleżanek i Kolegów w różnych miejscach, o których będziemy informować. Spotkania organizowane prze Towarzystwo zawsze będą połączone z posiedzeniami szkoleniowymi. Chcemy, by podczas spotkania odbywały się co najmniej 3 posiedzenia, co będzie dawało możliwość przyznania uczestnikom 6 pkt. edukacyjnych.

Wpłynęła do nas również propozycja, by w jakiś sposób wspomóc przede wszystkim naukowo środowisko ratowników (KPP). Rozmawialiśmy dosyć długo na ten temat. Wydaje się, że warto pomóc tej grupie, ponieważ niejednokrotnie ratownicy medyczni współdziałają z ratownikami lub przejmują poszkodowanych od ratowników. Myślę, że w niedługim czasie Zarząd Główny wypracuje formułę dla wsparcia tej grupy osób.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli na naszym spotkaniu i tym, którzy przyjechali tylko na posiedzenie szkoleniowe. Proszę abyśmy zachęcali Koleżanki i Kolegów ratowników medycznych i studentów do wstąpienia do Naszego Towarzystwa. Myślę, że warto być z Nami.

Życzymy Członkom spokojnej pracy a Sympatykom owocnej nauki.