W związku z prowadzeniem postępowania przez Prokuraturę Okręgową w Suwałkach w sprawie , oraz w związku z zapytaniami ze strony mediów, że jedna z osób podejrzanych jest członkiem naszego Towarzystwa, Prezydium Zarządu Głównego PTRM informuje, że osoby organizujące te szkolenia nie są związane z naszą organizacją.

Jednocześnie wyrażamy dezaprobatę dotycząca możliwości funkcjonowania podmiotów, które tylko dla korzyści majątkowych organizują szkolenia, nie posiadając jednocześnie potencjału merytorycznego.

Sytuacja, która miała miejsce jest kolejnym przykładem, że ratownicy medyczni nie mają zagwarantowanej możliwości realizacji swojego obowiązku zawodowego, w zakresie dokształcania w formie płatnych urlopów szkoleniowych. Nasze Towarzystwo zabiegało w Ministerstwie Zdrowia o zagwarantowanie ratownikom medycznym możliwości szkolenia, w oparciu o płatną formę usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Obietnice taką otrzymał Komitet Protestacyjny, jednak do tej pory resort zdrowia nie wywiązał się z tego postulatu.

Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych apeluje do Ministra Zdrowia o pilne podjęcie rozmów w sprawie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Stoimy na stanowisku, że brak efektywnych mechanizmów weryfikacyjnych w zakresie organizatorów różnych form doskonalenia zawodowego, powoduje w części przypadków wątpliwą ich jakość. Nasze Towarzystwo deklaruje wsparcie merytoryczne i naukowe w kierunku profilowania i certyfikowania wszystkich form doskonalenia zawodowego dla zawodu ratownika medycznego