Jednym z problemów występujących podczas udzielania świadczeń medycznych jest brak jasnej definicji transportu sanitarnego. Obecnie transport sanitarny jest uregulowany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa określa również, że transport sanitarny nie jest świadczeniem zdrowotnym a jedynie towarzyszącym.

Niestety, taka regulacja powoduje duże problemy i wątpliwości w organizacji i realizacji transportów sanitarnych (medycznych ??). Ustawodawca nie przewidział zróżnicowania transportu, który jest przewiezieniem pacjenta z podmiotu leczniczego np. do domu z powodu dysfunkcji narządu ruchu od transportu chorego wymagającego intensywnego nadzoru medycznego. Oba świadczenia pozornie są tym samym transportem sanitarnym, a jednak różnią się znacząco.

Stąd nasze Towarzystwo złożyło do Ministra Zdrowia propozycję rozgraniczenia transportu sanitarnego ogólnego i transportu sanitarnego kwalifikowanego. Uważamy, że nie można definitywnie wyłączyć transportu sanitarnego jako świadczenia medycznego – co dzisiaj ma miejsce. Musimy również rozróżnić, transport sanitarny który ma prawo organizować przedsiębiorca nie będący podmiotem leczniczym czy działalnością medyczną, od profesjonalnej usługi medycznej, w której istnieje konieczność zakupu środków medycznych leków, również narkotycznych.

Taki podział tego świadczenia musi być uwzględniony w zapisach ustawowych, tym bardziej, że coraz częściej otrzymujemy informację o innym sposobie kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń transportu sanitarnego w zakresie hospitalizacji.