Najbliższy czas to okres wielu zmian dla środowiska ratowników medycznych oraz dla całego systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Wszyscy czekamy z niecierpliwością na projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego. Jest to dla naszego środowiska kluczowy akt prawny. Trochę niepokoi nas przewlekłość przygotowywania tego projektu. Jednak liczymy, że już niebawem będziemy mogli zapoznać się z propozycją Ministra Zdrowia, który przedstawi środowisku ratowników medycznych przygotowane propozycje zapisów tej ustawy.

Temat ten był poruszany podczas IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, który odbywał się w dniach 7-8 marca 2019 r. w Katowicach. Wydarzenie to jest niezwykle ważnym spotkaniem środowiska medycznego, zarówno strony rządowej jak również świadczeniodawców, pacjentów oraz przedstawicieli zawodów medycznych. Bierze w nim udział kilka tysięcy osób.

Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych jako jedyny reprezentant naszej grupy zawodowej, zostało zaproszenie do udziału w sesji pt. Ratownictwo medyczne – zdążyć przed tragedią.

Uczestnikami tego panelu byli:

Artur Borowicz – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
Czarosław Kijonka – Kierownik SOR w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach
Jerzy Robert Ładny – Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Ratunkowej
Jarosław Madowicz – Prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych
Małgorzata Popławska – Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego
Józefa Szczurek – Żelazko – Wiceminister Zdrowia
Marek Tombarkiewicz – były Wiceminister Zdrowia

Podejmowane tematy dotyczyły: wprowadzenia rotacyjnych ostrych dyżurów w podmiotach leczniczych, działalności SOR,  działania SWD PRM, organizacji transportów międzyszpitalnych i ustawy o zawodzie ratownika medycznego. W związku z prowadzoną dyskusją, nasze Towarzystwo zaniepokoił fakt, że wiele środowisk próbuje wpływać na kształt zawodu ratownika medycznego, zaś nasze grono jest traktowane marginalnie. Z danych GUS wynika, że tylko w ratownictwie medycznym grupa ratowników medycznych stanowi ponad 70 % pracowników. Jeśli odniesiemy te dane do pracowników medycznych, to wartość ta będzie jeszcze większa. Stąd  postanowiliśmy po raz kolejny zawnioskować do Ministra Zdrowia o powołanie zespołu przy Ministrze Zdrowia ds. ratowników medycznych. Bezwzględnie musimy mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie i zmiany dotyczące naszego zawodu. Takie gremium powinno funkcjonować do czasu powołania samorządu zawodowego.