Zakończył się pierwszy etap V Międzynarodowych Paramistrzostw Pierwszej Pomocy. W dniach 8 – 9 marca 2019 r. w Szczyrku w Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo – Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych razem z ratownikami Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizowali warsztaty udzielania pierwszej pomocy.

W szkoleniu tym wzięło udział w sumie ponad 100 osób. Ratownicy uczyli osoby niepełnosprawne postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Zasad resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Posługiwania się defibrylatorem AED.
Oprócz tego, uczestnicy wzięli udział w prelekcji wygłoszonej przez funkcjonariusza Policy dotyczącej bezpieczeństwa.

bty