Minister Zdrowia, zmieniając rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, określił warunki dla zespołu transportu medycznego. Sposób organizacji tego świadczenia zaproponowany przez resort zdrowia budzi duże wątpliwości – uważa dr n. o zdr. Jarosław Madowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, z-ca dyr. Szpitala Megrez (d. szpital wojewódzki) w Tychach.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wprowadziła zmiany w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I.

Minister Zdrowia dodał w części dotyczącej Warunków szczegółowych, jakie powinny spełniać świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, warunki dla zespołu transportu medycznego. Rozporządzenie ma związek z zamierzonym wprowadzeniem nowego świadczenia – osobno kontraktowanego przez NFZ transportu medycznego, realizowanego w razie konieczności przewiezienia pacjenta pomiędzy szpitalami.

– Sposób organizacji tego świadczenia zaproponowany przez resort zdrowia budzi duże wątpliwości. Szczególnie w odniesieniu do wymagań dotyczących zapewnienia opieki, wyposażenia i obsługi świadczenia transportu medycznego – pisze Jarosław Madowicz.

więcej: http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Tak-zorganizowany-transport-medyczny-grozi-nam-chaosem,193974,2.html