W dniu 25 kwietnia 2019 r., w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie dotyczące zagadnień ratownictwa medycznego. Resort Zdrowia reprezentowała Pani Wiceminister Józefa Szczurek – Żelazko. Konferencję prowadził Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności.

Spotkanie było podzielone na  cztery zakresy tematyczne:
  • Kierunki rozwoju pozaszpitalnej części systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
  • Funkcjonowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych;
  • Kształcenie ratowników medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego;
  • Ustawa o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych.
Podczas rozmów MZ przedstawiło propozycję powołania czterech zespołów, które zajęły by się powyższymi tematami. Dyskusja podczas spotkania była bardzo burzliwa i emocjonalna.
Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych złożyło swój akces do udziału we wszystkich zaproponowanych zespołów.
Z toku rozmów wyłoniła się potrzeba wprowadzenia regulacji dotyczących zespołów trzyosobowych (“P”), zniesienia wymogu posiadania ustawowego doświadczenia dla kierowników ZRM, wypracowanie modelu wsparcia systemu przez lekarzy medycyny ratunkowej, umożliwienia kształcenia ratownikom medycznym na studiach II stopnia w zakresie ratownictwa medycznego, utworzenie możliwości doskonalenia zawodowego np. specjalizacji oraz powołanie samorządu zawodowego ratowników medycznych.
Niestety na pytanie: czy w tej kadencji Sejmu jest możliwe wprowadzenie zmian ustawowych w tych zakresach, odpowiedź MZ brzmiała – raczej nie!!!
Stąd Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych będzie przyglądać się obietnicom złożonym wcześniej przez Ministra Zdrowia i  z pewnością będziemy aktywni na wszystkich etapach procesu legislacyjnego. Musimy dopilnować, by planowane zmiany były korzystne dla naszego środowiska.

One Thought on “Czy ustawa o naszym zawodzie ma szansę na uchwalenie w tej kadencji Sejmu?”

  • Proszę mi odpowiedzieć: jakie korzyści dla naszego środowiska da powołanie samorządu zawodowego?

Comments are closed.