Zarząd Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych odpowiada gazecie Rzczpospolita na artykuł.

W związku z publikacją w dniu 7 czerwca 2019 r. artykułu pt. Zostać pielęgniarką będzie znacznie łatwiej , autorstwa Karoliny Kowalskiej, w którym zawarto informację, że „(…) np. ratownikom. W przeciwieństwie do pielęgniarek jest ich za dużo (…)”, proszę o podanie źródła uzyskania takich informacji.

Zawód ratownika medycznego jest samodzielnym zawodem medycznym. Modyfikacja ścieżki kształcenia w tym zawodzie, oraz rozszerzenie możliwości realizacji zadań zawodowych w różnych rodzajach podmiotów leczniczych spowodowały niedobory kadry ratowników medycznych. Jednocześnie dyskryminujący wobec innych zawodów medycznych poziom wynagradzania spowodował o wiele mniejszy nabór na studia ratownictwa medycznego.

Stąd budzi nasze zdziwienie informacja o nadmiarze naszej grupy zawodowej w systemie ochrony zdrowia. Warto podkreślić, że działania resortu zdrowia nie sprzyjają rozwojowi zawodu ratownika medycznego.

Mając na uwadze powyższe zachęcamy do napisania prze Autorkę opublikowanego tekstu, artykułu rzetelnego, opartego na faktach a dotyczącego rzeczywistych problemów zawodu ratownika medycznego. Warto podkreślić, że podejmowane przez Rząd rozwiązania w kierunku przekwalifikowywania się innych zawodów medycznych do zawodu pielęgniarki czy położnej, jest rozwiązaniem chybionym.