Obecna sytuacja epidemiologiczna spowodowała spowolnienie wszystkich prac nad aktami prawnymi, jak również ograniczyła możliwość spotkań. Również wszelkie instytucje publiczne wyhamowały swoją aktywność. Nasze Towarzystwo oprócz podjęcia działań związanych z tworzeniem Polskiego Korpusu Ratownictwa Medycznego, nie zaprzestało monitowania w Ministerstwie Zdrowia w sprawach dotyczących naszej grupy zawodowej. Dodatkowo na bieżąco prowadzimy dialog z instytucjami Państwa. Niektóre spotkania musieliśmy przełożyć np. spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Jednak mamy nadzieję, że niebawem uda się nam wrócić do normalnego funkcjonowania.

W dniu 23 kwietnia, Prezes Elekt wziął udział w internetowym posiedzeniu, którego organizatorem była Pani Senator Beata Małecka-Libera, przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia. W spotkaniu udział wzięli Senatorowie RP, przedstawiciele większości grup zawodowych ochrony zdrowia oraz osoby związane z ochroną zdrowia.
Przedmiotem spotkania była aktualna sytuacja szerokorozumianej ochrony zdrowia i jej pracowników w związku z panującą pandemią. Każdy uczestnik miał okazję przedstawić problemy i zagrożenia z jakim spotykają się pracownicy w walce z CoVid-19 oraz pilne potrzeby aby skutecznie zwalczać koronawirusa. Uczestnicy uznali potrzebę kolejnych tego typu spotkań i zadeklarowali chęć w nich udziału.