Otrzymaliśmy kolejne wsparcie. Tym razem Darczyńca – Zarząd Famur S.A. z siedzibą w Katowicach, przekazał Polskiemu Towarzystwu Ratowników Medycznych sprzęt medyczny. Otrzymaliśmy plecak ratowniczy wyposażony w standardzie zestawu R1 oraz deskę ortopedyczna i zestaw szyn do
unieruchamiania złamań.
Bardzo dziękujemy za ten gest i wspieranie naszego Towarzystwa w realizacji naszych zadań statutowych.