W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. zostaje przesunięty termin przyjęcia przez Walne Zebranie Członków sprawozdania rocznego.
Zgodnie z uchwałą nr 11/2020 podjętą przez Zarząd w dniu 1 maja 2020 r. Walne zebranie odbędzie się  dn. 12 września 2020 r.
Równolegle na ten termin przenieśliśmy seminarium nt. Stwierdzenie oznak śmierci jako czynność zawodowa ratownika medycznego.