Sytuacja wszystkich zawodów medycznych na rynku usług medycznych pozostawia wiele do życzenia. W wielu obszarach obserwujemy niedomagania systemu, co przekłada się na bezpieczeństwo naszej pracy. Jako Towarzystwa niejednokrotnie postulujemy o wprowadzanie modyfikacji w przepisach lub powoływanie nowych. Niestety bardzo rzadko resort zdrowia jest przychylny takim inicjatywom. Również od dłuższego czasu spotykamy się z wzajemną niechęcią różnych grup zawodowych do siebie. Taki stan rzeczy utrudnia wdrażanie nowych przepisów.

Stąd z dużym zadowoleniem przyjęliśmy inicjatywę Pani Senator dr Beaty Małeckiej – Libery, Przewodniczącej Senackiej Komisji Zdrowia, o wspólnym działaniu wszystkich grup zawodów medycznych. Od kilku tygodni z tej inicjatywy, odbywały się wideokonferencje. Przedstawiciele poszczególnych zawodów medycznych opracowywali założenia w kierunku poprawy funkcjonowania grup zawodowych. W pierwszym etapie, dyskutowano o problemach w związku z pandemią koronawirusa. Jedynym przedstawicielem środowiska Ratowników Medycznych w tym gremium, jest Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych. Zgłosiliśmy postulaty w szczególności potrzeby obowiązkowego i pilnego wyposażenia ambulansów w urządzenia do kompresji klatki piersiowej, oraz bezpieczny sprzęt do zabezpieczania dróg oddechowych – videolaryngoskop. Ponad to, tak jak wcześniej już występowaliśmy odrębnie, wnosiliśmy o prolongowanie terminu obowiązku doskonalenia zawodowego o 2 lata. Podnosimy również aspekt finansowania – wynagrodzeń, które powinny być adekwatne do wykonywanej pracy i odpowiedzialności. Obecnie w tym obszarze środowisko ratowników medycznych oczekuje zmian. Stąd wzięliśmy udział w posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia, której pierwsza część odbyła się 26 maja 2020 r. Kolejne posiedzenie zostało zaplanowane na 1 czerwca. Również w tym spotkaniu będziemy reprezentować nasze środowisko.