Na wniosek Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych w sprawie doskonalenia ratowników medycznych w dobie pandemii w związku z Covid-19, Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki przy Ministerstwie Zdrowia odniósł się do naszych uwag i określił co następuje: