Minister Zdrowia powołał Zespół do Spraw Opiniowania Zmian w Ochronie Zdrowia. Jest to bardzo dobra decyzja. Jednak z niepokojem zauważyliśmy, że wśród tego gremium nie uwzględniono przedstawiciela zawodu ratowników medycznych, chociaż Minister Zdrowia na konferencji poinformował, że w szerokim gremium znaleźli się przedstawiciele wszystkich zawodów medycznych.

Stąd Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych zwróciło się do Pana Ministra Zdrowia dr Adama Niedzielskiego, o uwzględnienie przedstawiciela naszego zawodu.
Jesteśmy przekonani, że obecność ratownika medycznego wpłynie pozytywnie na prace tego zespołu. Liczymy, że Pan Minister uwzględni nasz postulat.