Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych zwróciło się do Ministerstwa Zdrowia w sprawie wyjaśnienia kwestii pobierania materiałów diagnostycznych do badań laboratoryjnych w kierunku SARS CoV-2 przez ratownika medycznego.
Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności odniósł się do naszej sprawy i określił co następuje: