Środowiska ratowników medycznych domagały się ustanowienia samorządu zawodowego jako wspólnej reprezentacji całej profesji. Postulat ten uwzględniono w przygotowanym w Ministerstwie Zdrowia projekcie ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.

Podczas spotkania w sierpniu 2020 r. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych przekazał RPO obawę, że prace nad projektem wstrzymano (od 9 grudnia 2019 r. projekt jest na etapie konsultacji publicznych). Wzbudziło to zaniepokojenie Rzecznika.

Więcej na: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-ratownicy-medyczni-jedyny-zawod-medyczny-bez-samorzadu

Wystąpienie do MZ ws. ratowników medycznych, 13.10.2020-1