Pandemia koronawirusa angażuje wszystkie siły do walki z jej skutkami.
Jednocześnie mobilizuje świat nauki do podejmowania dyskusji na tematy związane z jej skutkami. Między innymi jednym z takich wydarzeń będzie Konferencja Naukowa Prawa Medycznego, która odbędzie się 4 grudnia 2020r. w Rzeszowie, pn. Prawo i medycyna wobec chorób zakaźnych.
Organizatorem tej konferencji jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów.
Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych udzieliło Patronatu Honorowego temu wydarzeniu.