W związku z zapytaniem do MZ, złożonym przez PTRM w sprawie uprawnień ratowników,  otrzymaliśmy odpowiedź z Departamentu Bezpieczeństwa zamieszczoną poniżej.

MZ odp. w spr. KPP