W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw Systemu Ratownictwa Medycznego. Nasze Towarzystwo wzięło w tym spotkaniu czynny udział. Tematem spotkania było: Funkcjonowanie systemu ratownictwa w warunkach pandemii. Współpraca zespołów ratowniczych z SOR.

Oprócz szerokiej dyskusji na temat tego, co obecnie dzieje się w systemie zarówno ratownictwa medycznego, ale także szeroko – systemie ochrony zdrowia, Nasze Towarzystwo wystosowało apel do Parlamentarzystów, którzy brali udział w tym posiedzeniu.

Podkreśliliśmy, że Ministerstwo Zdrowia w sposób rażący dyskryminuje ratowników medycznych w zakresie wypłat tzw. rekompensat. Nie możemy stać biernie w sytuacji, w której członkowie zespołów transportowych, na co dzień zajmujących się przewozem chorych COVID +, są pozbawieni tego świadczenia. Zaznaczyliśmy, że nie rozumiemy, z jakiego powodu te osoby nie zostały uwzględnione w tym dodatku. Osoby negocjujące to wynagrodzenie pominęły ważna grupę ratowników medycznych!

Pan Przewodniczący Zespołu Poseł Marek Rutka zadeklarował, że wystąpi z interpelacją w tej sprawie. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy uzyskać wsparcie dla naszych Koleżanek i Kolegów.