Wspólnie dla zawodu” – pod takim hasłem rozpocznie się w dniu 26 listopada 2023 r. I Ogólnopolski Zjazd Organizacji Zrzeszających ratowników medycznych. Wydarzenie zorganizowało Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych.

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. poz. 2705), przygotowań Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych (KOSRM) do uruchomienia spisu ratowników medycznych i wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych (KZRM), a tym samym tworzeniem organów samorządu ratowników medycznych oraz występowania problemów z organizacją i funkcjonowaniem systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, koniecznym stało się podjęcie działań mających na celu utworzenie platformy do merytorycznej dyskusji o występujących problemach z realizacją zadań zawodowych przez ratowników medycznych w systemie ochrony zdrowia jak i poza nim oraz organizacji i funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Program dwudniowego Zjazdu obejmuje 5 paneli tematycznych:

 • PANEL 1 – „Samorząd = Duża firma?
 • PANEL 2 – „Jak widzimy organizację przyszłej Krajowej Rady Ratowników Medycznych?”
 • PANEL 3 – „O systemie PRM słów kilka …”
 • PANEL 4 – „Rola i miejsce zawodu ratownika medycznego w systemie ochrony zdrowia”
 • PANEL 5 – „Jak spotykać się z ….

Dodatkowo podczas Zjazdu zostanie zaprezentowane zagadnienie odpowiedzialności prawnej w różnych formach wykonywania zawodu ratownika medycznego. Prelekcję poprowadzi mec. Paweł Strzelec, Inter Ubezpieczenia – partner wydarzenia.

Uczestnikami Zjazdu będą członkowie delegacji zgłoszonych przez następujące organizacje i instytucje:

 • Krajowy Związek Pracowników Ratownictwa Medycznego
 • Krajowa Sekcja Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych
 • Polski Związek Ratowników Medycznych
 • Stowarzyszenie Ratowników Medycznych Pomorza Zachodniego
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Ratowników Medycznych w Legnicy
 • Krajowe Stowarzyszenie Ratowników Medycznych
 • Związek Zawodowy Członków Załóg HEMS i EMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • Związek Zawodowy Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
 • 56 Baza Lotnicza w Inowrocławiu (JW 1641)
 • 2 Wojskowy Szpital Polowy we Wrocławiu
 • Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Zasady prowadzenia poszczególnych paneli dyskusyjnych

Na czas trwania całego Zjazdu będzie wyznaczony jeden moderator. W panelach od 1 – 4 jako wprowadzenie do dyskusji zaplanowana jest bardzo krótka prezentacja. Prezentacja będzie prezentowana przez prowadzącego każdej z sesji. Po zakończeniu prezentacji wprowadzającej każdy szef delegacji będzie miał czas 3 minut na wypowiedź w temacie danego panelu. Czas wypowiedzi każdego z szefów delegacji kontroluje prowadzący daną sesję. Po zakończeniu wypowiedzi ostatniego szefa delegacji pozostały czas jaki pozostanie w danym panelu będzie przeznaczony na dyskusję.

W ramach panelu nr 3 każdy z szefów delegacji zaprezentuje 3 największe problemy związane z organizacją i funkcjonowaniem systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz propozycję ich rozwiązania.