W dniu wczorajszym zakończyła się międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Wyzwanie dla ratownictwa medycznego w Polsce, Europie i na świecie” – partnerem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych.

Wydarzenie to miało charakter naukowy i było adresowane głównie do specjalistów w dziedzinie ratownictwa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem ratowników medycznych, lekarzy, studentów kierunków medycznych, kierowników podmiotów medycznych oraz podmiotów działających w ich otoczeniu społecznym i gospodarczym.

Celem projektu było przedstawienie i upowszechnienie aktualnych wyników badań związanych z ratownictwem medycznym tj. nowych problemów i wyzwań związanych z ratownictwem medycznym w obliczu pandemii COVID-19, konfliktów zbrojnych i terrorystycznych, starzejącego się społeczeństwem, statystyk dotyczących działań ratowniczych – ich genezy i efektywności, skutecznych procedur i zasad podstępowania, innowacyjnych narzędzi itp.

Rezultatem projektu było wypracowanie mapy drogowej rozwoju ratownictwa medycznego uwzględniającej obecne problemy, ograniczenia, jak i wyzwania oraz nowe możliwości.

Ratownictwo medyczne jest specjalizacją medyczną zajmująca się nagłymi przypadkami oraz pacjentami, którzy wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej ukierunkowanej na podtrzymanie podstawowych funkcji życiowych osoby chorej lub poszkodowanej, zapewnienie jej bezpieczeństwa i przekazanie specjalistom w celu dalszego leczenia. Szereg aktów prawnych, zaleceń i opracowań eksperckich wskazuje na potrzebę usprawnienia działań służb ratowniczych, co wiąże się z potrzebą wykorzystania dostępnych badań naukowych w celu poprawy warunków ich funkcjonowania i dalszego rozwoju (np. obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie mapy potrzeb zdrowotnych, zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej dotyczące procedur postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego itp.).

Organizatorem konferencji była Akademia Śląska, Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

Współorganizatorami wydarzenia byli:

 • Klinika Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
 • Zakład Ratownictwa Medycznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
 • Uniwersytet Medyczny w Ivano-Frankivsku.

Konferencję patronatem honorowym objęli:

 • Minister Zdrowia;
 • Ministerstwo Zdrowia Ukrainy;
 • Marszałek Województwa Śląskiego;
 • Wojewoda Śląski;
 • Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej;
 • Prezes Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ;
 • Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Partnerami wydarzenia byli:

 • SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu;
 • Krakowskie Pogotowie Ratunkowe;
 • Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych;
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego;
 • Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi;
 • Województwa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie;
 • Opolskie Centrum Ratownictwa w Opolu;
 • Nordisk Trygghet.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji był Pan Prof. AŚ dr hab. n. med. i n. o zdr. Klaudiusz Nadolny.

Konferencja składała się z części wykładowej w skład której wchodziły 4 sesje oraz z części warsztatowej.

Wykład inauguracyjny wygłosił Pan Prof. dr hab. Robert Gałązkowski (Zakład Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe) pt.: “Organizacja ewakuacji poszkodowanych z pola walki drogą powietrzną”.

Gratulujemy organizatorom i partnerom bardzo wysokiego poziomu merytorycznego oraz fantastycznej atmosfery podczas całej konferencji.

Pełna informacja o konferencji jest dostępna pod adresem: https://konferencje.akademiaslaska.pl/